BOBB

De BOBB is de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. Sinds 2006 verbindt de BOBB deskundige bedrijfsovernameadviseurs en ziet toe op een kwaliteitsvolle en transparante bemiddeling tussen verkopende partijen en overnamekandidaten.

Voordelen van de BOBB certificering

Alle bij deze brancheorganisatie aangesloten bedrijfsovernameadviseurs werken volgens de verplichte gedragscode, waardoor transparantie, kwaliteit en eenzijdige belangenbehartiging gegarandeerd is. Wanneer er onverhoopt toch iets verkeerd zou gaan, hebben klanten van de aangesloten adviseurs toegang tot de onafhankelijke geschillencommissie.

Alle aangesloten adviseurs zijn door de brancheorganisatie gecertificeerd en getoetst op hun kennis en vaardigheden. Na de initiële certificering worden alle aangesloten adviseurs periodiek opnieuw getoetst op hun kennis en bijgeschoold betreffende gewijzigde wet- en regelgeving.

Kwaliteitsgarantie

De BOBB waarborgt de kwaliteit van advisering en de bemiddeling voor de aangesloten advieskantoren. Dit is in het belang van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen en van de partij die een bedrijf wil overnemen. De BOBB is een krachtig instituut dat in de markt garant staat voor transparantie en kwaliteit. De aangesloten advieskantoren hanteren een professionele gedragscode. Bovendien hanteren de aangesloten adviseurs bij eventuele klachten gebruik van een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak aangaande het geschil zal uitbrengen.

BOBB Certificering

Certificering van onze de aangesloten advieskantoren is in het belang van de markt en van alle bedrijfsoverdrachtspecialisten. Certificering leidt tot transparantie met betrekking tot de professionaliteit en de kwaliteit van de gehele beroepsgroep van bedrijfsovernamespecialisten. Om gecertificeerd bedrijfsoverdrachtadviseur te worden, zijn onze adviseurs getoetst. Deze toetsing wordt door twee onafhankelijke beoordelaars beoordeeld. Daarbij is gekeken of is voldaan aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het kwaliteitsbeleid en de gedragscode van de BOBB.

Daarnaast verplicht de BOBB de aangesloten adviseurs tot deelname aan een permanent educatieprogramma voor het up-to-date houden en vergroten van hun kennis en vaardigheden.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de certificering en de aansluiting bij de brancheorganisatie. Meer informatie over onze certificering en kwaliteit vind je hier.

 

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.