De BOBB is de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. Sinds 2006 verbindt de BOBB deskundige bedrijfsovernameadviseurs en ziet toe op een kwaliteitsvolle en transparante bemiddeling tussen verkopende partijen en overnamekandidaten.

Alle bij de BOBB aangesloten bedrijfsovernameadviseurs werken volgens de gedragscode van de BOBB, waardoor transparantie, kwaliteit en eenzijdige belangenbehartiging gegaradeerd is. Wanneer er onverhoopt toch iets verkeerd zou gaan, hebben klanten van bij de BOBB aangesloten adviseurs toegang tot de onafhankelijke geschillencommissie. 

Take 5 is heeft meerdere adviseurs die door de BOBB zijn gecertificeerd als ervaren en deskundige bedrijfsovernamespecialist.

Klik hier voor meer informatie over de BOBB. Meer informatie over onze certificering en kwaliteit vind je hier.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.