Bedrijf verkopen aan management

Het komt bij bedrijfsovernames vaak voor dat een bedrijf van de huidige eigenaar wordt overgenomen door het bestaande management, of dat de huidige eigenaar het bestaande management vraagt het bedrijf over nemen. Het verkopen van je bedrijf aan het management wordt een management buy out (afgekort tot MBO) genoemd waarbij een bedrijf deels of geheel overgenomen door het bestaande management. Dit kan één lid van het managementteam zijn, maar ook het complete management van een onderneming samen.

Wanneer de huidige eigenaar het bedrijf wilt verlaten, maar er niet in slaagt om een plaatsvervanger of overnamekandidaat te vinden, komt een management buy out voor en wordt de onderneming voortgezet door het bestaande management.

Wanneer overweeg je om jouw bedrijf te verkopen aan het management?

Wanneer je overweegt je bedrijf te verkopen, kunnen er meerdere redenen zijn waarom je een management buy out verkiest boven een verkoop aan een andere partij, enkele redenen hiervan kunnen zijn:

  • Je gunt jouw personeelsleden het beste. Doordat je jaren met hen hebt samengewerkt en zij zich hebben ingespannen voor jouw onderneming, gun je hen de mogelijkheid je onderneming voort te zetten.
  • Je kunt geen andere koper in de markt vinden, in welke mate jij of jouw adviseur je ook inspant. Waardoor eigenlijk de enige kopers die in aanmerking kunnen komen, je personeelsleden zouden kunnen zijn.
  • Marktkopers kennen een (te) hoog risicoprofiel toe aan jouw onderneming, waardoor zij een erg lage prijs voor je onderneming willen betalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in situaties waarin kennis of het personeelsbestand (bijvoorbeeld bij een adviesonderneming) een cruciale rol speelt in de mate waarin de onderneming succesvol kan voortbestaan.

Het verkopen van je bedrijf aan het management in relatie tot waarderingen

Een belangrijk aandachtspunt rondom management buy outs is de waardering en financierbaarheid van de koopsom door de kopers, jouw oude personeel. In de meeste gevallen wil je dat de MBO-kandidaten tenminste hetzelfde bedrag voor jouw onderneming betalen als dat de beste marktkoper dat gedaan zou hebben. De spagaat die dan echter regelmatig ontstaat, is dat de management buy out kopers tegen een financieringsprobleem aanlopen en geen bedrag van die ordegrootte kunnen financieren.

De voorbereiding van het traject

Denk je er al langer over na om te stoppen over enkele jaren, maar voorzie je dan een opvolgingsprobleem? Weet je bijvoorbeeld nu al dat jouw onderneming niet geschikt is om te verkopen aan strategische kopers of investeerders, door de aard van de activiteiten of het bedrijf? Denk er dan eens over na om nu al een MBO voor te bereiden, door bijvoorbeeld bestaande medewerkers tijdens hun dienstverband op te leiden en zo klaar te stomen voor een management buy out. Je kunt echter ook overwegen om een MBI-proces in gang te zetten en zo een talentvolle koper aan boord van jouw onderneming te halen. Dit is echter werk voor specialisten. De overnamespecialisten van Take 5 zijn je hierbij graag van dienst. 

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.