Bedrijf overnemen van werkgever

Het komt bij bedrijfsovernames vaak voor dat een bedrijf door bestaande medewerkers wordt overgenomen van de werkgever, of dat een huidige werkgever het bestaande management vraagt het bedrijf over nemen.

Dit wordt een management buy out (afgekort tot MBO) genoemd waarbij een bedrijf deels of geheel overgenomen door het bestaande management. Dit kan één lid van het managementteam zijn, maar ook het complete management van een onderneming samen.

Wanneer de huidige eigenaar het bedrijf wilt verlaten, maar er niet in slaagt om een plaatsvervanger of overnamekandidaat te vinden, komt een management buy out voor en wordt de onderneming voortgezet door het bestaande management.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.