Activa bij bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername gaan doorgaans ook alle bezittingen van het bedrijf mee, activa genoemd. Denk aan machines, de voorraad of de inrichting van het kantoor.

Verschilt per type transactie

Het is afhankelijk van het type transactie hoe dit verder in zijn werk gaat. 

  • Bij een aandelentransactie gaan per definitie alle bezettingen van de onderneming mee over bij de bedrijfsovername, tenzij er over bepaalde specifieke objecten – zoals hieronder beschreven wordt – andere afspraken worden gemaakt. Dit is echter niet gebruikelijk omdat alle objecten eigendom zijn van de BV en dus doormiddel van een verkoop van de aandelen daarin in de basis automatisch mee verkocht worden. 
  • Bij een activa-passiva transactie kan per activa item worden bepaald welke zaken al dan niet mee over gaan bij de bedrijfsovername. Een lijst van dergelijke zaken wordt bijgesloten bij de koopovereenkomst. Denk aan een lijst van bureau’s, stoelen, computers, voorraden en overige materialen van de onderneming. 

Specifieke situaties rondom activa bij een bedrijfsovername

In bepaalde zeer specifieke gevallen kan ervoor worden gekozen om bepaalde zaken niet in te sluiten bij de verkooptransactie, denk aan:

  • Het directiebureau van de oude eigenaar, omdat dit bijvoorbeeld een familie-erfstuk is en de oude eigenaar dit graag voor de familie wil behouden. De koper en verkoper kunnen samen besluiten dit bijzonder erfstuk buiten de bedrijfsovername te houden.
  • Sterk verouderde voorraad die incourant is geworden en daardoor de prijs van de onderneming drukt. Men zou er voor kunnen kiezen om deze los te verkopen voordat de overname plaatsvind of om deze buiten de bedrijfsovername te houden en daarna los te verkopen, zodat hiermee aan opbrengstmaximalisatie gedaan kan worden.

Wanneer bepaalde zaken niet inclusief zijn in de overdracht is het zeer belangrijk deze in de letter of intent en verkoopcontract te benoemen, zodat daar later geen discussie over kan ontstaan. Het is raadzaam om hier ervaren specialisten in te betrekken, zoals de juridische overnameadviseurs van Take 5.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.