Activa bij bedrijfsovername

Wanneer je een bedrijf overneemt gaan doorgaans ook alle bezittingen van het bedrijf mee, activa genoemd. Denk aan machines, de voorraad of de inrichting van het kantoor. 

In bepaalde zeer specifieke gevallen kan ervoor worden gekozen om bepaalde zaken niet in te sluiten bij de verkooptransactie, denk aan:

  • Het directiebureau van de oude eigenaar, omdat dit bijvoorbeeld een familie-erfstuk is en de oude eigenaar dit graag voor de familie wil behouden.
  • Sterk verouderde voorraad die incourant is geworden en daardoor de prijs van de onderneming drukt.

Wanneer bepaalde zaken niet inclusief zijn in de overdracht is het zeer belangrijk deze in de letter of intent en verkoopcontract te benoemen, zodat daar later geen discussie over kan ontstaan. Het is raadzaam om hier ervaren specialisten in te betrekken, zoals de juridische overnameadviseurs van Take 5.

 

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.