RVO Erkend 2018-09-24T16:02:47+02:00

RVO Erkend

Voucher individuele coaching SIB

Met Starters International Business (SIB) helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken om te exporteren naar buitenlandse markten. SIB biedt u verschillende vouchers. Met een voucher individuele coaching onderzoekt u met een adviseur/coach uw mogelijkheden in het buitenland, en werkt u naar een concreet actieplan.

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • U bent mkb-ondernemer. Met de mkb-toets kunt u nagaan of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming.
  • In het afgelopen jaar bedroeg de export niet meer dan 25% van de totale omzet van uw onderneming. Of uw onderneming staat niet langer dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming, of de groep waartoe uw onderneming behoort, in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Voor verschillende sectoren gelden extra voorwaarden, hier houden wij als Take5 rekening mee.

DHI-subsidie
Naast de SIBvoucher kent RVO nog enkele andere subsidie trajecten met het doel om internationaal ondernemen te stimuleren. DHI (demonstratie; haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies) is daar één van en ook op dit vlak kan Take 5 u verder helpen.

Brexit Voucher

Hoe de Brexit eruit gaat zien weer nog niemand, maar de Nederlandse overheid stimuleert wel om alvast na te denken wat een Brexit eventueel voor je onderneming kan betekenen. Daarom heeft de RVO een Brexit voucher in het leven geroepen om Nederlandse ondernemers voor te bereiden op de Brexit. Take 5 kan u daarmee verder helpen om eventuele gevolgen in kaart te brengen en eventuele alternatieven (ook in nieuwe landen) te onderzoeken zodat de impact op uw totale onderneming beperkt blijft.

Voucher aanvragen of meer weten over subsidies !