Bedrijfsovername als oplossing voor afbouwproblematiek

Delen:

Beoefenaars van medische vrije beroepen lopen vaak tegen afbouwproblematiek aan. Aangezien je zelf de medische dienstverlening verleent, merk je het vaak direct in je omzet wanneer je minder gaat werken. Juist in deze paradox zitten mogelijkheden om geleidelijk te gaan afbouwen of te gaan stoppen met je praktijk.

Take 5 is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen de tandheelkunde

Bedrijfsovername in medische sector

Binnen de medische sector zijn echter meerdere commerciële partijen actief die frequent praktijken overnemen. Het betreffen hierbij voornamelijk overnames van huisartsenpraktijken, tandartspraktijken en overige mondzorgpraktijken, maar ook praktijken voor fysiotherapie. Deze commerciële partijen zijn gedreven om praktijken over te nemen om zodoende schaalvoordelen te kunnen creëren.

Deze ketens zijn vaak professioneel georganiseerd en ontzorgen medische beroepsbeoefenaars met een gecentraliseerd backoffice en ondersteuning in de bedrijfsvoering. Bovendien hebben zij vaak als visie om de eigen cultuur en identiteit van de lokale praktijk in stand te houden, waardoor het merendeel van de patiënten niets van een overname merkt. Deze commerciële ketens bieden dus vooral kansen voor zelfstandige medische beroepsbeoefenaars om hun opvolgingsproblematiek in te vullen. Aangezien degelijke commerciële ketens echter regelmatig overnames doen, en dus bedreven kopers zijn, is het zaak om als medische beroepsbeoefenaar precies je rechten te kennen en dus een adviseur in de arm te nemen.

Take 5

Tandgaaf en tandheelkundig laboratorium Tandkunst

Take 5 heeft Caroline Wolters begeleid met het verkopen van haar implantologie- en tandartspraktijk Tandgaaf en tandheelkundig laboratorium Tandkunst aan de Denteam Groep. Caroline runde deze praktijk en laboratorium met zo’n 12 medewerkers en had in 2016 haar praktijk gevestigd in het voormalig munitiedepot Het Klein Arsenaal te Bergen op Zoom, wat als nieuw zelfstandig behandelcentrum mede door haar werd opgezet en waarin verschillende zorgaanbieders hun expertises hebben gecombineerd. Dit maakt een optimale samenwerking tussen verschillende aanbieders op het gebied van mondzorg mogelijk.

Take 5

Meer tijd en ruimte voor andere aandachtsgebieden

Caroline was al enige tijd bezig met de gedachte om haar praktijk te verkopen om meer focus te kunnen leggen op ontwikkelingen in de tandartsen markt. Te weten begeleiding en opleiding van buitenlandse tandartsen naar de Nederlandse markt én de meer commerciële kant van de markt. Volledig afscheid nemen van de bedrijven was niet de focus maar wel tijd en ruimte voor andere aandachtsgebieden. Take 5 heeft Caroline geholpen bij het leggen van het contact tussen verschillende commerciële ketens en het voeren van de onderhandelingen. Dit gehele traject heeft uiteindelijk geleidt tot een optimalisatie van de koopprijs.

Take 5
“Bijzonder in dit traject was dat de deal met de aanvankelijke koper op het laatste moment toch niet doorging door discussies over de waarde aan het einde van het traject. Take 5 heeft daarbij gezorgd voor snelle actie, waardoor één van de andere partijen waarop in eerste instantie onze keuze niet was gevallen, toch weer snel aan tafel zat. Bovendien was de gehele begeleiding tijdens dit traject heel professioneel en prettig omdat het toch als direct betrokken eigenaar soms lastig is om de emotie geen rol te laten spelen.”
Caroline Wolters

Caroline Wolters

Tandgaaf & Tandkunst

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?