Werkkapitaal: wat is het en wat is een “normaal” niveau?

Kevin Franken

Kevin Franken

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Werkkapitaal is een veelbesproken onderwerp bij bedrijfsovernames. De hoeveelheid “normaal” werkkapitaal is een onderhandelingspunt, vooral bij een aandelentransactie. Maar is er eigenlijk wel een normaal werkkapitaal? Het is daarom van belang dat partijen gezamenlijk het “normale” werkkapitaal niveau bepalen en vastleggen. Dit voorkomt discussies en teleurstellingen later in het overnameproces. 

Wat is werkkapitaal precies?

Werkkapitaal geeft aan hoeveel middelen nodig zijn om in de normale bedrijfsvoering te kunnen voorzien gedurende een bepaalde periode: denk aan een basisniveau aan voorraad en voldoende banksaldo op op korte termijn leveranciers en personeel te kunnen betalen. Concreet kan werkkapitaal worden gedefinieerd als het verschil tussen vlottende activa (bijvoorbeeld inventaris, onderhanden werk, debiteuren, liquide middelen, vooruitbetalingen en vooruitbetaalde kosten) en kortlopende verplichtingen (bijvoorbeeld crediteuren, andere kortlopende verplichtingen, tijdelijke verplichtingen, voorzieningen en over te dragen opbrengsten). In de praktijk is deze definitie echter zelden helemaal duidelijk. 

Items waarnaar wordt verwezen kunnen ook zogenaamde “cash or debt-like” items omvatten. Dat wil zeggen: items met een verhoogde of verlaagde toekomstige cashflow. Het is wenselijk om deze punten vooraf zo goed mogelijk tussen partijen te verduidelijken. Waar dit niet mogelijk is, wordt dit meestal aangepakt als onderdeel van het boekenonderzoek (due diligence). 

Wat is een normaal werkkapitaal niveau? 

Het “normale” werkkapitaal van een bedrijf verschilt per branche en per bedrijf. De koper van het bedrijf is namelijk op zoek naar werkkapitaal dat niet direct na de overname een grote investering in werkkapitaal vereist. Dit “normale” niveau komt echter niet noodzakelijkerwijs overeen met het werkkapitaalsaldo op de datum waarop het bedrijf financieel werd overgedragen. Daarom worden tussen de partijen vaak bedragen overeengekomen op basis van het gemiddelde niveau van het werkkapitaal over een vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld maandelijkse historische gemiddelden over het afgelopen jaar). Indien de werkkapitaalpositie op de overdrachtsdatum afwijkt van het overeengekomen normale niveau, zal de prijs worden aangepast. Een overschot of tekort aan werkkapitaal zal leiden tot een positieve of negatieve aanpassing van de aankoopprijs van de onderneming. 

Bereid je tijdig voor

Actief werkkapitaal beheren voor de langere termijn voordat de onderneming wordt verkocht, loont. Ad-hoc incasso van debiteuren, niet-betaling van crediteuren en/of verkoop van inventaris zal niet werken. De impact hiervan wordt uiteindelijk gecorrigeerd. Zodra alle items en hun veranderingen in de loop van de tijd zijn geïdentificeerd, kunnen normale niveaus vastgesteld en nagestreefd worden. Dit zal zorgen voor rust tijdens de onderhandelingen over de uiteindelijke verkoop van het bedrijf. 

De ervaren overname adviseurs van Take 5 kunnen u begeleiden in dit vaak complexe proces. Neem contact met ons op of plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?

De waarde van vaste activa: meer dan cijfers alleen

In de wereld van bedrijfsovernames draait alles om de koopprijs van een onderneming. De uiteindelijke prijs die wordt betaald voor een bedrijf, wordt doorgaans gebaseerd op een zorgvuldige waardebepaling van een bedrijf. Er bestaan verschillende methoden om een bedrijf te waarderen. Deze methoden kunnen variëren per branche en zijn afhankelijk van de specifieke situatie. Echter, één aspect van de waarde die vaak onderbelicht blijft, is de waarde van de vaste activa.

Het verschil tussen een bedrijfsovername en fusie

In het bedrijfsleven wordt groei vaak bereikt door strategische beslissingen, zoals fusies en overnames. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, vertegenwoordigen ze verschillende methoden. Inzicht in de verschillen tussen een fusie en een overname is cruciaal voor bedrijven die door deze strategische beslissingen navigeren.