Werkkapitaal: wat is het en wat is een “normaal” niveau?

Kevin Franken

Kevin Franken

Delen:

Werkkapitaal is een veelbesproken onderwerp bij bedrijfsovernames. De hoeveelheid “normaal” werkkapitaal is een onderhandelingspunt, vooral bij een aandelentransactie. Maar is er eigenlijk wel een normaal werkkapitaal? Het is daarom van belang dat partijen gezamenlijk het “normale” werkkapitaal niveau bepalen en vastleggen. Dit voorkomt discussies en teleurstellingen later in het overnameproces. 

Wat is werkkapitaal precies?

Werkkapitaal geeft aan hoeveel middelen nodig zijn om in de normale bedrijfsvoering te kunnen voorzien gedurende een bepaalde periode: denk aan een basisniveau aan voorraad en voldoende banksaldo op op korte termijn leveranciers en personeel te kunnen betalen. Concreet kan werkkapitaal worden gedefinieerd als het verschil tussen vlottende activa (bijvoorbeeld inventaris, onderhanden werk, debiteuren, liquide middelen, vooruitbetalingen en vooruitbetaalde kosten) en kortlopende verplichtingen (bijvoorbeeld crediteuren, andere kortlopende verplichtingen, tijdelijke verplichtingen, voorzieningen en over te dragen opbrengsten). In de praktijk is deze definitie echter zelden helemaal duidelijk. 

Items waarnaar wordt verwezen kunnen ook zogenaamde “cash or debt-like” items omvatten. Dat wil zeggen: items met een verhoogde of verlaagde toekomstige cashflow. Het is wenselijk om deze punten vooraf zo goed mogelijk tussen partijen te verduidelijken. Waar dit niet mogelijk is, wordt dit meestal aangepakt als onderdeel van het boekenonderzoek (due diligence). 

Wat is een normaal werkkapitaal niveau? 

Het “normale” werkkapitaal van een bedrijf verschilt per branche en per bedrijf. De koper van het bedrijf is namelijk op zoek naar werkkapitaal dat niet direct na de overname een grote investering in werkkapitaal vereist. Dit “normale” niveau komt echter niet noodzakelijkerwijs overeen met het werkkapitaalsaldo op de datum waarop het bedrijf financieel werd overgedragen. Daarom worden tussen de partijen vaak bedragen overeengekomen op basis van het gemiddelde niveau van het werkkapitaal over een vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld maandelijkse historische gemiddelden over het afgelopen jaar). Indien de werkkapitaalpositie op de overdrachtsdatum afwijkt van het overeengekomen normale niveau, zal de prijs worden aangepast. Een overschot of tekort aan werkkapitaal zal leiden tot een positieve of negatieve aanpassing van de aankoopprijs van de onderneming. 

Bereid je tijdig voor

Actief werkkapitaal beheren voor de langere termijn voordat de onderneming wordt verkocht, loont. Ad-hoc incasso van debiteuren, niet-betaling van crediteuren en/of verkoop van inventaris zal niet werken. De impact hiervan wordt uiteindelijk gecorrigeerd. Zodra alle items en hun veranderingen in de loop van de tijd zijn geïdentificeerd, kunnen normale niveaus vastgesteld en nagestreefd worden. Dit zal zorgen voor rust tijdens de onderhandelingen over de uiteindelijke verkoop van het bedrijf. 

De ervaren overname adviseurs van Take 5 kunnen u begeleiden in dit vaak complexe proces. Neem contact met ons op of plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Voorkom verrassingen bij het verkopen van je eenmanszaak of VOF

In tegenstelling tot bij de verkoop van een BV, heeft de verkoop van een eenmanszaak of VOF direct invloed op de belastingheffing die je zult moeten betalen. Je dient namelijk vrijwel direct belasting te betalen over de verkoopprijs minus boekwaarde van de onderneming. Welke mogelijkheden heb je om belastingheffing te beperken of te voorkomen? Lees het in dit blog.

Een boekenonderzoek praktisch vormgeven

Vaak is de laatste stap van een overnameproces een zogenaamd boekenonderzoek – ook wel due diligence genoemd. Tijdens dit proces heeft de aankopende partij de gelegenheid diverse zaken te onderzoeken over de onderneming die zij aankopen. Veel ondernemers zien op tegen een dergelijk onderzoek, terwijl dit vaak eenvoudig praktisch vorm te geven is. Hoe, dat lees je in dit artikel.

10 redenen waarom je op jongere leeftijd kan overwegen je onderneming te verkopen

Het verkopen van een onderneming is een belangrijke en persoonlijke beslissing die niet lichtvaardig moet worden genomen. Vaak denkt men pas aan de verkoop wanneer de leeftijd om te stoppen met het ondernemerschap is bereikt, maar er zijn ook situaties waarin het verkopen van je onderneming op jongere leeftijd de beste beslissing kan zijn.