Wat zijn de opvolgingsproblemen binnen een bedrijf?

Er zijn verschillende opvolgingsproblemen die van toepassing kunnen zijn op een bedrijf. De problemen die kunnen voorkomen zijn directe opvolgingsproblemen en opvolgingsproblemen die ontstaan door pensionering en/of verkoop. Directe opvolgingsproblemen kan inhouden dat de manager om het leven is gekomen, een ziekte heeft of er zijn andere onenigheden die zich al langer voordoen waardoor er direct een opvolger nodig is. De directe opvolgingsproblemen zijn problemen die meteen opgelost kunnen worden, wat er gedaan kan worden is bijvoorbeeld een interim-manager aanstellen. Bij de andere categorie is dit iets anders, deze problemen hebben een rustig plan van aanpak nodig.

Welke aandachtspunten zijn er bij een bedrijfsopvolging problematiek?

Met de volgende dingen moet rekening worden gehouden bij een bedrijfsopvolging probleem:

  • Fiscaliteit

Bij fiscaliteit is het zo dat de onderneming rekening moet houden met het betalen van de belasting. Hierbij moet er rekening worden gehouden met de belastingaangifte, de aanslag op het belastbaar inkomen, de samenstelling van personeelsbelasting, de belasting zelf en manieren om bezwaar tegen aan te dienen.

  • Erfrecht.

Hierin is volgens de wet vastgesteld op welke wijze erfenissen worden afgewikkeld.

  • Financiering.

Ook moet er gelet worden op de financiering van het bedrijf bij een overname. Hierbij zijn er verschillende dingen die een rol kunnen spelen. Een goed voorbeeld is waar de onderneming het geld hebt geleend.  En hoeveel van dat geleende geld nog moet worden afbetaald.

  • Herstructurering

Ook moet er veel aandacht worden besteed aan herstructurering. Hierbij zijn verschillende factoren waarbij de onderneming rekening moet houden. Er moet rekening gehouden worden met het beleid, de vormgeving, de schulden, het gebouw. Eigenlijk alle factoren die binnen het bedrijf van toepassing zijn.

  • Managementondersteuning.

Ook moet het management worden ondersteund. Dit is belangrijk voor de samenwerking en de communicatie binnen het bedrijf. Als er geen ondersteuning is van beide kanten en er wordt niet één lijn getrokken dan kan het moeilijk worden om het bedrijf over te kunnen nemen.

En als laatste moet er rekening worden gehouden met de waarde van het bedrijf. Deze moet na de dingen die er zijn doorgevoerd opnieuw laten bepalen door een specialist op dat gebied.

Het mag duidelijk zijn dat deze opvolgingsproblemen buiten het normale werkterrein vallen van de ondernemer en dat een adviesbureau zoals Take 5 hier uitkomst kan bieden voor u. Wordt u met deze problemen geconfronteerd en kunt u een specialist op dit gebied gebruiken. Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak