Wat is goodwill en het nut ervan?

We kennen allemaal het woord goodwill, maar wat betekent het nou eigenlijk? Bij het bedrijfsleven is goodwill de onzichtbare meerwaarde van het bedrijf. Bij goodwill kan je sommige zaken wel berekenen en andere zaken weer niet. Zaken die je wel kan berekenen zijn de inventaris en de voorraden. Echter aan andere zaken is het prijskaartje moeilijker te bepalen. Als bijvoorbeeld een monteurs bedrijf extra winst maakt doordat het kundig en gedreven personeel heeft, dan heeft dit waarde. Dat is wat er onder goodwill kan worden verstaan en dit moet je meenemen in de verkoopprijs.

Soorten van goodwill

Er bestaan twee soorten goodwill. De eerste variant van goodwill is de ondernemingsgoodwill. Dit is de goodwill die de onderneming draagt. Dit kan door een speciaal ingrediënt, vernieuwde technologie, een goede organisatie van de onderneming of een goede vestigingslocatie.

Door de bijzonder goede omstandigheden van het bedrijf maken ze geleidelijk meer winst. Dit soort goodwill wordt beter beschermd na een bedrijfsovername. In vergelijking met persoonlijke goodwill is ondernemingsgoodwill een betrouwbare en waardevaster vorm van de ondernemer zelf. Dit komt, omdat ondernemingsgoodwill makkelijker overdraagbaar is en niet snel verdwijnt.

Daarnaast is het belangrijk dat je altijd informeert bij uw brancheorganisatie of er specifieke waardebepaling wordt toegepast. Dit moet je doen, omdat enkele branches vuistregels hebben voor het berekenen van de goodwill. Een voorbeeld hiervan is dat er een groot verschil zit in goodwillberekening tussen de overname van een horecabedrijf en een handelsonderneming.

Ook is er sprake van persoonlijke goodwill. Persoonlijke goodwill zegt het eigenlijk al dat is goodwill die bij de ondernemer zelf heeft. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een pedicure een speciale handelingstechniek heeft of een kapper die van elk kapsel iets unieks maakt.

Goodwill berekenen

Bij de waardebepaling van het bedrijf heeft enkel ondernemingsgoodwill effect op de bepaling van de waarde. De waarde kan door ondernemingsgoodwill oplopen doordat de naam, producten, eventuele rechten en speciale recepten. Een voorbeeld dat hier van toepassing is dat u het bakkersbedrijf verkoopt aan een nieuwe ondernemer. Deze opvolger wil op dezelfde weg verder gaan met het speciale brood, dus daar moet hij voor betalen. Bij persoonlijke goodwill is dit niet het geval. Hier is nog maar de vraag of de koper van het bedrijf dezelfde kwaliteiten bezit als die u heeft. Dit heeft dus geen gevolgen voor de prijs. Laat u voor de waarde van goodwill adviseren door een specialist, zoals een financieel adviseur of een accountant. Zij kunnen de goodwill op waarde schatten en berekenen voor u.

Betalingsafspraken van goodwill

De waarde van de goodwill biedt niet altijd de uitkomst die je verwacht. Als je er dan met de koper niet uitkomt over de goodwill-waarde, ga dan over op de earn-out regeling. De koper betaalt een deel van de goodwill meteen bij de overdracht. Bekijk ook samen met elkaar de resultaten. Als de koper dan blijft onderscheiden van “extra winst” dan kan het betaalde bedrag van de goodwill alsnog worden voldaan. Als de opvolger het bedrag heeft betaald, dan ziet de belastingdienst dit bedrag als een onderdeel van de stakingswinst. Over deze winst moet je belasting betalen. De koper kan de goodwill afschrijven van de brutowinst waardoor de belasting laag blijft.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak