Wat is goodwill en het nut ervan?

Als ondernemer heb je het woord vast vaak gehoord, “goodwill”, maar wat betekent het nou precies en waarvoor is dit belangrijk? Goodwill is de onzichtbare meerwaarde van het bedrijf, denk aan een lokaal sterke naam of goede reputatie. Wanneer je je onderneming verkoopt wil je als ondernemer voor deze belangrijke onderdelen van je bedrijf immers ook naar waarde betaald worden, maar hoe verbind je een bedrag aan dergelijke ontastbaarheden?

Het verschil tussen ondernemingsgoodwill en persoonlijke goodwill

Er bestaan twee soorten goodwill. De eerste variant van goodwill is de ondernemings goodwill. Dit is goodwill die de onderneming draagt en uniek maakt. Dit kan door een speciale receptuur, vernieuwde technologie, een vlekkeloze organisatie van de onderneming of een goede vestigingslocatie. Door deze bijzondere zaken binnen het bedrijf maakt de onderneming geleidelijk meer winst en wordt sterker in waar zij voor staat.

Ook is er sprake van persoonlijke goodwill. Persoonlijke goodwill is goodwill die de ondernemer zelf heeft gecreëerd. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een pedicure een altijd hele leuke gesprekken heeft met de klanten of een kapper die van elk kapsel iets unieks maakt.

Goodwill in relatie tot waarde

Bij de waardebepaling van het bedrijf heeft enkel ondernemingsgoodwill effect op de bepaling van de waarde. De waarde kan door ondernemingsgoodwill oplopen doordat de naam, producten, eventuele intellectuele eigendommen of rechten en speciale recepturen mee gaan met de overname, omdat ze onlosmakelijk deel uitmaken van de onderneming. Een voorbeeld dat hier van toepassing is, is dat je een bakkerij verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Deze opvolger wil op dezelfde weg verder gaan met het speciale brood, dus daar moet hij voor betalen. Bij persoonlijke goodwill is dit niet het geval, het is immers nog maar de vraag of de koper van het bedrijf dezelfde kwaliteiten bezit als die jij hebt. Dit heeft dus geen gevolgen voor de prijs.

Betalingsafspraken van goodwill

De waarde van de goodwill biedt niet altijd de uitkomst die je verwacht. Als je er dan met de koper niet uitkomt over de goodwill-waarde, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een earn-out regeling. De koper betaalt een deel van de goodwill meteen bij de overdracht en wanneer zij later door de inzet van de goodwill alsnog goede resultaten blijft behalen, krijgt de verkopende partij nog extra betaling over het niet afgerekende deel van de goodwill.

Goodwill los waarderen

Binnen de waardebepaling van de meeste ondernemingen, maakt de goodwill deel uit van de totale waarde van de onderneming, omdat de “goodwill” immers benodigd is om de onderneming te kunnen voeren en het resultaat te kunnen behalen. Daartoe wordt de goodwill doorgaans niet los gewaardeerd, maar meegenomen in de complete waardebepaling van de onderneming.

Wil je de waarde van je bedrijf laten bepalen?

Met behulp van onze unieke indicatieve waardebepaling laat je onderzoeken wat de mogelijke opbrengst kan zijn als je jouw bedrijf zou verkopen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.