Personeelstekort? Overweeg uitbreiding door middel van een overname

De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Het wordt steeds lastiger om het juiste personeel te vinden én aan je te binden. De verwachting is dat de komende jaren de krapte op de arbeidsmarkt nog verder zal toenemen, waardoor het werven van het juiste personeel nog lastiger zal worden. 

Er vindt een verschuiving plaats

Door het personeelstekort en de krapte op de arbeidsmarkt heeft menig onderneming moeite om te groeien. Terwijl kleine bedrijven vaak moeite hebben met het behouden van personeel doordat middelgrote ondernemingen betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden, hebben middelgrote ondernemingen juist moeite om autonoom te groeien. Dat komt doordat ze op zoek zijn naar meerdere nieuwe medewerkers en het aantal sollicitanten te klein is, om de autonome groei te kunnen faciliteren. Hierdoor verplaatst de focus van het werven van nieuwe medewerkers om te groeien, naar het doen van overnames. 

Bedrijfsovername om de groeiwens te kunnen faciliteren.

Door een overname kan de capaciteit van de onderneming eenvoudig worden uitgebreid. Daarnaast heeft men tevens direct het voordeel van nieuwe of extra klanten en schaalvoordelen door de toegenomen grootte van de onderneming. 

Wanneer je een onderneming wenst over te nemen, doe je er goed aan om dit proces tactisch aan te pakken en deels uit te besteden aan een specialist. Zo behoud je de focus op je eigen onderneming, blijf je grotendeels anoniem en ben je altijd op de hoogte van verschuivingen en kansen in de markt. 

Take 5 helpt je verder

Wil je weten hoe je erachter komt of een bedrijf openstaat voor een eventuele verkoop? Mijn collega Maikel Brouwer schreef hier enkele maanden geleden een blog over. Wanneer je vrijblijvend wilt sparren over de mogelijkheden rondom overnames, maak dan direct een afspraak om kennis te maken.

 

 

Ad is gespecialiseerd in het verkoopklaar maken van bedrijven en heeft veel MBI-kandidaten begeleid bij het vinden van een passend bedrijf om hun ondernemersdromen waar te maken.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.