Kan een management buy out mijn opvolgingsprobleem oplossen?

Wanneer je jouw bedrijf overweegt te verkopen heb je veel mogelijkheden op het gebied van soorten geïnteresseerden. Denk je dat je jouw bedrijf het beste kunt verkopen aan een strategische koper of concurrent, juist een investeringsmaatschappij of leent jouw onderneming zich meer voor een verkoop aan het eigen management?

Dit is deel 1 van onze tweedelige serie blogs over management buy outs, waarin we een management buy out bekijken vanuit het referentiekader van een bedrijfseigenaar. In deel 2 vertellen we je meer over een management buy out vanuit het oogpunt van een personeelslid.

Wat is een management-buy-out?

Bij een management buy out wordt een onderneming door een (deel) van het managementteam of persoon overgenomen van de huidige eigenaar. Zij kopen als het ware de eigenaar van het bedrijf uit, vandaar dat de term “buy out” gebruikt wordt.

Een management buy out kan worden voorgesteld door een of meerdere personeelsleden, doordat zij aangeven interesse te hebben de onderneming over te nemen. Ook kan een management buy out worden geïnitieerd door de eigenaar van de onderneming met als doel opvolgingsproblematiek op te lossen.

Wanneer overweeg je een management buy out als bedrijfseigenaar?

Wanneer je overweegt je bedrijf te verkopen, kunnen er meerdere redenen zijn waarom je een management buy out verkiest boven een verkoop aan een andere partij, enkele redenen hiervan kunnen zijn:

  • Je gunt jouw personeelsleden het beste. Doordat je jaren met hen hebt samengewerkt en zij zich hebben ingespannen voor jouw onderneming, gun je hen de mogelijkheid je onderneming voort te zetten.
  • Je kunt geen andere koper in de markt vinden, in welke mate jij of jouw adviseur je ook inspant. Waardoor eigenlijk de enige kopers die in aanmerking kunnen komen, je personeelsleden zouden kunnen zijn.
  • Marktkopers kennen een (te) hoog risicoprofiel toe aan jouw onderneming, waardoor zij een erg lage prijs voor je onderneming willen betalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in situaties waarin kennis of het personeelsbestand (bijvoorbeeld bij een adviesonderneming) een cruciale rol speelt in de mate waarin de onderneming succesvol kan voortbestaan.

Management buy outs en waarderingen

Een belangrijk aandachtspunt rondom management buy outs is de waardering en financierbaarheid van de koopsom door de kopers, jouw oude personeel. In de meeste gevallen wil je dat de management buy out kandidaten tenminste hetzelfde bedrag voor jouw onderneming betalen als dat de beste marktkoper dat gedaan zou hebben. De spagaat die dan echter regelmatig ontstaat, is dat de management buy out kopers tegen een financieringsprobleem aanlopen en geen bedrag van die ordegrootte kunnen financieren.

Een management buy out bewust voorbereiden

Denk je er al langer over na om te stoppen over enkele jaren, maar voorzie je dan een opvolgingsprobleem? Weet je bijvoorbeeld nu al dat jouw onderneming niet geschikt is om te verkopen aan strategische kopers of investeerders, door de aard van de activiteiten of het bedrijf? Denk er dan eens over na om nu al een management buy out voor te bereiden, door bijvoorbeeld bestaande medewerkers tijdens hun dienstverband op te leiden en zo klaar te stomen voor een management buy out. Je kunt echter ook overwegen om een MBI-proces in gang te zetten en zo een talentvolle koper aan boord van jouw onderneming te halen. Dit is echter werk voor specialisten. De overnamespecialisten van Take 5 zijn je hierbij graag van dienst.  Klik hier om direct een vrijblijvende afspraak in te plannen.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.