Juridische aandachtspunten bij een bedrijfsoverdracht

Ad van Poelje

Ad van Poelje

Ad is gespecialiseerd in het verkoopklaar maken van bedrijven en heeft veel MBI-kandidaten begeleid bij het vinden van een passend bedrijf om hun ondernemersdromen waar te maken.

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Naast financiële en fiscale aspecten spelen juridische aspecten een grote rol bij bedrijfsoverdrachten. Deze zaken worden door ondernemers regelmatig over het hoofd gezien of is de inhoud niet helemaal duidelijk. Ook staat men vaak niet stil bij de juridische risico’s die men mogelijk kan lopen gedurende het overdrachtstraject. Hieronder hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.

Geheimhoudingsovereenkomst

Na het verkennende gesprek is het delen van ‘gevoelige’ informatie noodzakelijk: o.a. financiële kerncijfers maar ook concurrentiegevoelige informatie. Daarom wordt er vrijwel altijd voorafgaand aan de informatieverstrekking een vertrouwelijkheidsovereenkomst getekend. Hierin wordt vastgelegd welke informatie geheim moet worden gehouden, tevens wordt hierin schriftelijk vastgelegd hoe deze informatie gedeeld mag worden en wordt bijgehouden hoe deze informatie ter beschikking is gesteld. Zo voorkom je in een vroeg stadium van de bedrijfsoverdracht dat personeel, concurrenten of anderen al op de hoogte zijn van de overdracht of dat het overdrachtstraject stopt, of dat de verkregen informatie gebruikt wordt voor concurrentie doeleinden.

Intentieovereenkomst van de bedrijfsoverdracht

Is de interesse van de koper er nog na de verkennende gesprekken, en willen beide partijen overgaan tot onderhandeling met betrekking tot de bedrijfsoverdracht? Dan worden de uitgangspunten vastgelegd. Dit gebeurt middels een intentieovereenkomst, ook wel letter of intent of LOI genoemd, voor de koopovereenkomst definitief gemaakt wordt. Belangrijke uitgangspunten in een intentieovereenkomst zijn: de koopsom, wat wordt er gekocht, exclusiviteit, moment van overdracht/levering en de overige onderhandelde voorwaarden.

Het is niet altijd het geval dat na een ondertekening van een intentieovereenkomst beide partijen nog steeds vrij zijn om de overdracht te annuleren. Een intentieovereenkomst kan namelijk vergaande verplichtingen bevatten, inclusief zaken die daarna niet meer voor onderhandeling vatbaar zijn. Tevens kan er in een intentieovereenkomst ook een boetebeding opgemaakt worden mocht één van de partijen de onderhandelingen vroegtijdig afbreken. Het is dus geen zuivere formaliteit!

Het is van belang om eerste de juridische gevolgen van een intentieovereenkomst te verifiëren alvorens deze getekend wordt. Dit is werk voor specialisten!

Due diligence onderzoek

Omdat een koper zo veel mogelijk informatie wil vergaren, wordt bij een aandelenoverdracht in veel gevallen een boekenonderzoek (due diligence) uitgevoerd. Op onze kennisbank kun je hier uitgebreide informatie over terugvinden.

Garanties bij een bedrijfsoverdracht

Kopers bedingen vaak garanties omdat men voor onderwerpen of aspecten van de onderneming min of meer zekerheid wil hebben, bijvoorbeeld claims van derden of van (oud) personeelsleden. Garanties kunnen op allerlei onderwerpen en aspecten betrekking hebben en moeten zeer zorgvuldig en juist worden geformuleerd om achteraf discussie te voorkomen. Het moet namelijk voor iedereen volstrekt duidelijk zijn wat en in welke maten er wordt gegarandeerd.

Koopovereenkomst

Een bedrijfsoverdracht verloopt vaak door middel van een aandelentransactie. De koper koopt de aandelen in de vennootschap die de verkoper hield. Soms is er aanleiding om een transactie op een andere manier vorm te geven, bijvoorbeeld omdat de koper niet alles wenst over te nemen. Dan is vaak sprake van een activa-/passiva transactie, waarbij (een selectie van) de bezittingen en verplichtingen van de onderneming door de koper worden overgenomen.

Bij zowel de aandelentransactie als de activa-/passiva transactie is de inhoud van de koopovereenkomst van groot belang voor beide partijen. In deze overeenkomst worden onder andere de aspecten als de koopsom, de wijze van betalen, eventuele zekerheden, de datum van levering, de garanties, de vrijwaringen, een concurrentiebeding en meer vastgelegd.

Levering van de aandelen

Bij een aandelenoverdracht zal, na het ondertekenen van de koopovereenkomst, de levering van de aandelen nog plaats moeten vinden bij de notaris. De notaris stelt dan een akte van levering op en baseert deze akte vaak op de koopovereenkomst die eerder tussen partijen gesloten is. Het is daarom van belang dat de notaris op de hoogte is van wat er tussen partijen is afgesproken.

Bij een activa-/passiva transactie kan de koopovereenkomst in veel gevallen al dienen als de leveringshandeling. Echter, van belang is dat voor de overdracht van sommige zaken een extra of andere leveringshandeling nodig is om daadwerkelijk van een levering te kunnen spreken.

Laat je juridisch adviseren rondom de bedrijfsoverdracht!

De juridische begeleiding rondom bedrijfsoverdracht is specialistenwerk. Gelet op de gevolgen van het niet juist en/of volledig formuleren van bepaalde zaken, of het simpelweg niet kunnen inschatten van de risico’s die dat meebrengt, doe je er goed aan alle juridische aspecten goed tegen elkaar af te wegen en hier gedegen advies voor in te willen. Take 5 is je hierbij graag van dienst.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?