Is er dan belangstelling voor mijn bedrijf?

De grootste onzekerheid rondom bedrijfsovernames bestaat bij ondernemers vaak uit de onduidelijkheid of er wel of geen interesse zou bestaan in jouw bedrijf. Doorgaans is er echter voor elk bedrijf wel een koper te vinden, slechts enkele uitzondering daargelaten. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat lees je in deze blog.

Er is voor ieder bedrijf een koper te vinden

Hoe vreemd het ook klinkt, in principe is er voor elk bedrijf een koper te vinden. Of het echter ook tot een transactie komt, hangt van veel factoren af. Middels het grote netwerk van Take 5 kan er praktisch voor elk bedrijf meerdere kopers worden gevonden. Echter moet deze koper natuurlijk wel passend zijn.

Kwaliteit > kwantiteit

Over verschillende voorwaarden moeten de koper en de verkoper het eens worden. Hierdoor is het belangrijker om een passende geïnteresseerde te zoeken, in plaats van meerdere geïnteresseerden. Wanneer jouw verwachtingen van de verkoop echter ver uiteen liggen met de wensen van mogelijke kopers, is het noodzakelijk om zo vroeg mogelijk in het proces in te grijpen. Alle werkzaamheden die daarna volgen kunnen namelijk overbodig worden wanneer er een verschil van mening of interpretatie zou ontstaan over de meest basale elementen van de voorgenomen verkoop.

Voortraject

Take 5 werkt bij bedrijfsovernames met een stapsgewijze aanpak. Doordat we de meest belangrijke elementen van de transactie zo vroeg mogelijk in het proces onderzoeken kunnen we al vroeg in het proces ingrijpen wanneer er een verschil van verwachtingen zou ontstaan. Zo voorkom je als  onderneming overbodige kosten en verspil je niet nodeloos tijd. Afhankelijk van hoe ver de verschillen uiteen liggen, kun je er natuurlijk ook voor kiezen om je verwachtingen en eisen enigszins bij te stellen.

Door deze stapsgewijze aanpak gaan we pas verder met de meest arbeidsintensieve onderdelen van het bedrijfsovernameproces wanneer alle seinen op groen staan en we één of meerdere passende geïnteresseerden hebben gevonden. Zo weet je zeker dat er concrete belangstelling is in jouw bedrijf en je naar een succesvolle verkoop kunt gaan werken.

Wil jij jouw bedrijf verkopen? Wij begeleiden jou stap voor stap en gaan actief op zoek naar dé beste overnamekandidaat. Dit doen we met maar één doel: het maximale uit het verkooptraject halen. Neem vrijblijvend contact met ons op of plan direct een kennismakingsgesprek.

 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.