Hoe weet ik of een bedrijf ter overname is?

Wanneer je op zoek bent naar een bedrijf om over te nemen heb je normaliter al nagedacht over een bepaald bedrijfsprofiel. Je weet naar voor type bedrijf ter overname je op zoek bent en je hebt waarschijnlijk ook al nagedacht over de ideale bedrijfsgrootte en locatie. En dan begint het… je weet précies welke bedrijven in aanmerking komen voor een overname, maar niet óf ze überhaupt te koop zijn.

Geheimhouding

Bedrijfsovernames gaan vaak gepaard met strikte geheimhouding, wat het vaak erg lastig maakt om te weten of een bedrijf ter overname is en of de eigenaar van een bedrijf überhaupt open staat voor een eventuele verkoop van het bedrijf. Dit is erg vervelend wanneer je een bedrijf wilt aankopen, maar verplaats je eens in de rol van de andere partij, jij wilt immers ook niet dat de hele markt waarin je opereert weet dat jouw bedrijf in de spreekwoordelijke etalage staat.

Gelukkig zijn er enkele alternatieve mogelijkheden om te weten of bedrijven en eigenaren open staan voor een eventuele verkoop. Hierbij vormen onder andere de volgende opties een mogelijkheid.

Openbare online marketplaces

Er zijn diverse online marktplaatsen toegespitst op bedrijven ter overname welke publiekelijk online toegankelijk zijn. Op deze online markplaatsen kan je een zoekprofiel opstellen, waar bedrijven die overwegen hun onderneming ter overname te plaatsen op kunnen reageren. Ook vind je op deze online marktplaatsen profielen van bedrijven die al “ter overname” zijn, waar je vervolgens bij interesse op kunt reageren. Het nadeel van dergelijke online marktplaatsen is wel dat de profielen vaak extreem geanonimiseerd zijn en niet zijn te herleiden naar één invidueel bedrijf. Je kunt dus weliswaar een bepaald soort bedrijf zoeken of plaatsen, maar je weet nooit de exacte kenmerken van dit bedrijf voordat je verder in het proces gaat én jij jezelf daarbij ook moet identificeren. 

Afgeschermde marktplaatsen en dealrooms

Naast de eerdergenoemde openbare online marktplaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn, zijn er ook afgeschermde online marktplaatsen en zogenaamde dealrooms. Tot deze afgeschermde online marktplaatsen hebben alleen gespecialiseerde adviseurs in bedrijfsovernames toegang die een strikte geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Online dealrooms – als het ware virtuele netwerkgroepen – worden door specialisten in bedrijfsovernames gebruikt om met andere adviseurs, mensen uit de financiële wereld en investeringsmaatschappijen gebruikt om – uiteraard onder strikte geheimhouding – te spreken over mogelijke bedrijven ter overname.

Via een adviseur bedrijfsovernames

Wanneer je op zoek bent naar een bedrijf ter overname, is het vaak erg handig dit proces te laten verlopen via een gespecialiseerde adviseur bedrijfsovernames, zoals Take 5. Dit heeft verschillende voordelen:

  • Kwalitatieve adviseurs in bedrijfsovernames zijn vaak aangesloten bij een brancheorganisatie, wat ze een groot netwerk geeft binnen de regionale of landelijke “overnamemarkt”. Hierdoor horen zij vaak uit eerste hand toekomstige overnamemogelijkheden en kunnen ze hieraan hun relaties koppelen.
  • Adviseurs in bedrijfsovernames kunnen objectief bepaalde partijen in de markt benaderen namens jouw bedrijf, zonder hierbij aan te geven dat ze specifiek namens jouw bedrijf optreden. Hierdoor kun je elk mogelijk interessant bedrijf in de markt concreet benaderen, zonder dat deze benaderde partijen in beginsel weten dat de interesse vanuit jouw bedrijf komt, iets wat je zelf niet kunt.
  • Advieskantoren in bedrijfsovernames zijn aangesloten op de belangrijkste online marktplaatsen, zowel openbaar als afgeschermd en nemen vaak deel aan online dealrooms en netwerkbijeenkomsten, waardoor de kans dat mogelijke overnamekansen gemist worden, klein zijn.
  • Het zelf op zoek gaan naar mogelijke bedrijven om over te nemen is vaak erg tijdrovend, waardoor je je of blind staart op overnamemogelijkheden en niet meer aan ondernemen toe komt, of je wellicht overnamemogelijkheden mist doordat je simpelweg bezig met de dagelijkse business binnen je bedrijf. Door deze zoektocht uit te besteden, weet je zeker dat je geen kansen mist, terwijl je er minimaal tijd aan moet spenderen.

Ben je op zoek naar een bedrijf ter overname? De gecertificeerde en ervaren adviseurs van Take 5 helpen je graag. Dit is zowel mogelijk met een concrete zoekopdracht of met een laagdrempelig maandelijks abonnement, waarbij we je pro-actief de markt scannen naar overnamemogelijkheden en je direct informeren bij eventuele kansen. Wil je meer weten? Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij of mijn collega’s.

 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.