Het verschil tussen een bedrijfsovername en fusie

Kevin Franken

Kevin Franken

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

In het bedrijfsleven wordt groei vaak bereikt door strategische beslissingen, zoals fusies en overnames. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, vertegenwoordigen ze verschillende methoden. Inzicht in de verschillen tussen een fusie en een overname is cruciaal voor bedrijven die door deze strategische beslissingen navigeren.

Fusies en overnames, vaak ook bekend in het Engels als “mergers & acquisitions” (M&A) zijn “corporate finance activiteiten” waarbij twee bedrijven worden samengebracht, maar de aanpak en het resultaat van elk bedrijf zijn verschillend.

Fusies (oftewel mergers)

Fusies vinden plaats wanneer twee bedrijven overeenkomen hun krachten te bundelen om een nieuwe entiteit te creëren. Dit wordt vaak beschouwd als een fusie van gelijken, waarbij beide bedrijven doorgaans hun activa, aandelen en activiteiten bundelen om een nieuw, groter bedrijf te vormen. Bij een fusie consolideren de bedrijven hun middelen, personeel en expertise om als één entiteit te opereren en de controle en het eigendom te delen.

Fusies zijn over het algemeen gericht op het bereiken van synergie, waarbij de gecombineerde entiteit krachtiger en efficiënter is dan de afzonderlijke ondernemingen die afzonderlijk opereren. Het stelt de nieuwe entiteit in staat om te profiteren van complementaire sterke punten, zoals het combineren van verschillende technologieën, markten of expertise, wat resulteert in meer efficiëntie en winstgevendheid.

Acquisities (oftewel acquisitions)

Bij overnames daarentegen neemt het ene bedrijf het andere over. In dit scenario koopt een groter bedrijf, bekend als de overnemende partij, een kleiner bedrijf, in het Engels de target genaamd. De overnemende partij verwerft dan de zeggenschap over de overgenomen onderneming door een meerderheidsbelang in haar aandelen te verkrijgen. Dit betekent dat de doelvennootschap ophoudt te bestaan als zelfstandige entiteit en deel gaat uitmaken van de overnemende vennootschap.

Overnames worden vaak gedaan om een concurrentievoordeel te behalen, toegang te krijgen tot nieuwe markten, technologieën of producten, of concurrenten van de markt te elimineren. Het overnemende bedrijf neemt de activa, passiva en activiteiten van het doelbedrijf over.

Belangrijke verschillen tussen een fusie en overname

De belangrijkste onderscheidende factor tussen fusies en overnames ligt in de gelijkheid en werking van de betrokken bedrijven. Fusies worden gezien als een fusie van gelijken, waarbij beide bedrijven overeenkomen om samen te komen, terwijl bij overnames een dominant bedrijf een ondergeschikt bedrijf overneemt.

Samengevat gaat het bij fusies om integratie en wederzijdse groei, het creëren van een nieuwe entiteit, terwijl bij overnames het ene bedrijf het andere opslorpt om zijn eigen activiteiten uit te breiden. Zowel fusies als overnames zijn cruciale tools voor bedrijven die op zoek zijn naar groei en uitbreiding. Of het nu gaat om een fusie of een overname, bedrijven kunnen deze strategieën gebruiken om hun concurrentiepositie op de markt te verbeteren.

Take 5 helpt je verder

Het overnemen van een bedrijf is een ingrijpende gebeurtenis, zowel in de geschiedenis van je onderneming als je persoonlijke ondernemersreis. Laat onze gecertificeerde en ervaren experts je bijstaan om het maximale uit deze deal te halen. Met onze dagelijkse praktijkervaring in bedrijfsovernames en fusies begeleiden we je stap voor stap door het proces, gebaseerd op onze bewezen succesformule.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?

De waarde van vaste activa: meer dan cijfers alleen

In de wereld van bedrijfsovernames draait alles om de koopprijs van een onderneming. De uiteindelijke prijs die wordt betaald voor een bedrijf, wordt doorgaans gebaseerd op een zorgvuldige waardebepaling van een bedrijf. Er bestaan verschillende methoden om een bedrijf te waarderen. Deze methoden kunnen variëren per branche en zijn afhankelijk van de specifieke situatie. Echter, één aspect van de waarde die vaak onderbelicht blijft, is de waarde van de vaste activa.

Het verschil tussen een bedrijfsovername en fusie

In het bedrijfsleven wordt groei vaak bereikt door strategische beslissingen, zoals fusies en overnames. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, vertegenwoordigen ze verschillende methoden. Inzicht in de verschillen tussen een fusie en een overname is cruciaal voor bedrijven die door deze strategische beslissingen navigeren.