Financiële mogelijkheden voor een overname!

Als je een bedrijf wilt gaan kopen of overnemen is daar geld voor nodig. De meest voorkomende manier om aan geld te komen is door het lenen via een bancaire lening. Ook heb je naast de bancaire lening nog meerdere opties voor financieringsmogelijkheden. In dit blog zijn de meest voor de hand liggende financieringsmogelijkheden op een rijtje gezet.

De Bancaire lening

De meest voorkomende manier is via de bancaire lening. Bij het aanvragen van deze lening is het belangrijk om een beeld te krijgen of het financieel haalbaar is om een bedrijf over te kunnen nemen. De bank waarbij je het geld wilt lenen moet over voldoende informatie van je onderneming beschikken zowel kwalitatief als kwantitatief. Bij kwalitatief moet je denken aan een businessplan en bij kwantitatief zou je kunnen denken aan de historische cijfers en een ongebouwde prognose. De belangrijkste vraag die hierbij komt kijken is of je instaat bent om de rente en aflossing van de komende jaren te betalen. Op basis van deze informatie zal de bank met een voorstel komen. Traditionele banken zullen voor een overname van een gemiddeld MKB-bedrijf zo’n 2 à 3 keer de EBITDA financieren. Als er sprake is van meer kapitaalbehoefte naast de bancaire lening moet je als ondernemer de mogelijkheid nemen om gestapeld te gaan financieren. Hieronder vind je de verschillende manieren om gestapeld te financieren:

Private Equity

De eerste mogelijkheid is via private equity. Bij private equity partijen komen steeds vaker MKB-bedrijven vragen voor financiering. Deze krachtige investering- en kapitaal maatschappijen zijn partijen die geld inzamelen. Dit doen zij onder andere bij pensioenfondsen, rijke families en gestopte ondernemers. Met dit verzamelde geld wordt er geinvesteerd in andere bedrijven om zo binnen een bepaalde tijd een zo hoog mogelijk rendement te behalen, zodat deze maatschappijen kunnen worden voorzien in de kapitaalbehoefte van bedrijfsovernames door een deel in de onderneming te stoppen.

Achtergestelde lening/meefinancierende verkoper

Een andere mogelijkheid is via een achtergestelde lening. Bij deze lening is er sprake van 2 partijen die het eens moeten worden over een koopsom. Wanneer de kopende partij de financiering niet volledig kan financieren, dan kan de verkoper in deze gevallen ook optreden als financier. Dit wordt ook wel een achtergestelde lening of een meefinancierende verkoper genoemd. Het bedrag dat de koper tekort komt wordt omgezet in een achtergestelde lening. Deze lening wordt verdeeld over een bepaalde tijd, die dan vervolgens stapsgewijs wordt terugbetaald. De verkoper krijgt dan niet gelijk het hele bedrag op de rekening gestort, maar kan in de komende jaren een mooi bedrag tegemoet zien. Door de rente over dit bedrag is het totaal bedrag uiteindelijk hoger dan de vraagprijs die de verkoper vroeg. De kopende partij haalt hier ook zijn voordeel uit want doordat hij op dat moment niet genoeg kapitaal heeft om de afkoopsom te betalen, kan er wel een transactie plaatsvinden. Tenslotte kan de nieuwe eigenaar gaan ondernemen en het restbedrag inclusief de rente sneller binnen een bepaalde tijd financieren door de opbrengsten die hij genereert tijdens het ondernemen.

Overheidsfinanciering

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor overheidsfinancieringen. Als je een beroep kan doen op een regeling of subsidie die beschikbaar gesteld wordt door de overheid en waarin jouw bedrijf voldoet aan de voorwaarden kan de overheid een deel van jouw kosten financieren. Hierbij heb je weinig tot niet te maken met bijkomende consequenties zoals rente en het is dus verstandig om te kijken of je in eerste instantie in aanmerking komt voor een regeling of subsidie voordat je met andere partijen in zee gaat.

Crowdfunding

Een andere manier om aan financiering te komen is door middel van crowdfunding. Dit is een platform waar je geld kan inzamelen bij een grote groep mensen. Dit zijn dus meerdere geldschieters. Deze groep die het allemaal financiert wordt ook wel de crowd genoemd. De financiering kan hierbij zelf worden bepaald, dit kan bijvoorbeeld in een lening zijn, in aandelen of in een donatie zijn. Deze financiering komt het meeste voor bij ondernemers met kleine projecten of start ups die willen beginnen. Dus het is niet geschikt voor een compleet bedrijfsovername traject.

Informele investeerders

Daarnaast zijn er ook sprake van informele investeerders. Bij informele investeerders is het zo, dat meestal oud ondernemers geld beschikbaar stellen aan startende ondernemingen die nog niet over een belangrijke positie in de markt verkeren. Ze investeren in deze ondernemingen, omdat ze denken dat het een goed idee is of een goede toekomst visie heeft.

Earn out

En als laatste mogelijkheid hebben we de Earn-out. Bij een Earn out los je een deel van de verkoopsom af. Dit doe je op basis van het toekomstige bedrijfsresultaat. Deze earn outs zijn erg geschikt als er voor een groot gedeelte goodwill zit in de verkoopsom. Om een compromis te sluiten tussen de 2 partijen wordt er een earn out gebruikt. Hierbij wordt een groot gedeelte van de overnamesom overgezet in die earn outs. Hieronder wordt nog een klein voorbeeld voor u geschetst:

Stel je koopt een onderneming voor 2.000.000. de belangrijkste waarde van deze onderneming zit zich in de relaties tussen klanten die jij als nieuwe eigenaar over gaat nemen. Omdat er geen vaste contracten zijn met deze klanten is het wel de vraag waar die klanten blijven nadat je de onderneming hebt overgenomen. Dan spreek je met de verkoper af om 50% van het aankoopbedrag te financieren door middel van een earn out. Deze earn out los je na twee jaar af als de prognose van de bedrijfsresultaten zijn behaald.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak