Een intentieverklaring op maat laten opstellen óf snel online genereren?

Kristie Venhorst

Kristie Venhorst

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Op het gebied van bedrijfsovernames speelt de intentieverklaring een cruciale rol, die dient als een belangrijk document om de gemaakte afspraken over een voorgenomen overname vast te leggen. Dit document vormt dan ook de basis voor de verdere besprekingen, het boekenonderzoek en het definitieve overnamecontract. Momenteel zijn er diverse online tools beschikbaar waarmee je een intentieverklaring in een mum van tijd en vrijwel kosteloos zelf kunt genereren. Maar doe je daar verstandig aan?

Niet juridisch bindend

De intentieverklaring zelf is geen juridisch bindend document, maar het maakt de weg vrij voor het maken van juridisch bindende afspraken in de toekomst. Het toont de ernst en betrokkenheid van de betrokken partijen bij een potentiële zakelijke transactie. Dit document bevat doorgaans informatie zoals de namen van de betrokken partijen, het doel van de overname, de tijdlijn voor onderhandelingen, de koopprijs, het arrangement waarop de koopprijs wordt betaald, vertrouwelijkheidsclausules en andere essentiële voorwaarden die geregeld moeten worden alvorens er verder gegaan kan worden met de overnae.

Online genereren

Het internet biedt tal van voordelen voor het zelf eenvoudig online genereren van intentieverklaringen. Door gebruik te maken van een geautomatiseerde online tool, kun je door het beantwoorden van diverse vragen zelf een intentieverklaring in elkaar zitten en deze vervolgens met beide partijen gezamenlijk ondertekenen. Dit kost vaak niet meer van € 250,- en een uurtje van je tijd. Het resultaat: je hebt goedkoop en snel een standaard intentieverklaring opgesteld én je kunt deze vlot online ondertekenen.

Het gevaar

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is een intentieverklaring een belangrijk document in het overnameproces en vormt dit de basis voor verdere gedetailleerde besprekingen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het belangrijk is om een intentieverklaring weloverwogen en zorgvuldig op te stellen. Doordat de online generatoren enkel in staat zijn om een standaard intentieverklaring op te stellen, zullen deze in vele gevallen bepaalde specifieke – maar wel zeer belangrijke – elementen van de transactie niet of niet voldoende belichten. Hierdoor kan er later in het proces onduidelijkheid bestaan, of nog erger, het proces loopt omdat er over bepaalde zaken vooraf nog helemaal niet is gesproken en er hierdoor een impasse ontstaat.

Afhankelijk van de situatie

Kortom, de intentieverklaring speelt een dusdanig cruciale rol in het overnametraject dat het in algemene zin aan te bevelen is dit document op te laten stellen door een specialist. De overnamespecialisten van Take 5 zijn je hierbij graag van dienst. Let wel, dit brengt bepaalde kosten met zich mee die hoger zijn dan het online generen van een document. Hierdoor kan er met name bij kleine transactie een scheve verhouding ontstaan tussen dergelijke advieskosten en de omvang van de deal. Om dit probleem op te lossen, zou het online generen van een document zinvol kunnen zijn, maar het blijft de vraag of het verstandig is een dergelijk belangrijk document toe te vertrouwen aan een online tool.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?