De onderhandelingen afbreken tijdens een bedrijfsovername-proces

Henk de Jong

Henk de Jong

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Stel je voor: je bent eigenaar van een bedrijf en wilt het bedrijf verkopen en gaat daarom in gesprek met potentiële kopers. Dit gesprek gaat niet de goede kant op en je besluit om je bedrijf niet te verkopen aan deze koper. Hierdoor worden de onderhandelingen van de bedrijfsovername afgebroken.

Deze situatie komt regelmatig voor, maar hier mag echter niet te makkelijk over worden gedacht. Beide partijen investeren tijd, geld en moeite in dit traject en de bijbehorende onderhandelingen, en ze stellen zich ook nog eens kwetsbaar op door persoonlijke en bedrijfsgevoelige informatie met jou te delen. Hierdoor is het afbreken van onderhandelingen wellicht toch niet zo makkelijk als gedacht.

Gevolgen van het afbreken van de onderhandelingen tijdens een bedrijfsovername

Het afbreken van de onderhandelingen kan in het ergste geval leiden tot een bestraffing of boete, echter is dit niet vaak het geval. Tot het moment dat er geen definitieve koopovereenkomst tot stand komt of is getekend, bevinden beide partijen zich in een “grijs gebied”. Dit wordt ook wel de pre-contractuele fase genoemd. De gemaakte afspraken zijn tot dat moment vastgelegd per e-mail in een intentieverklaring of een voorlopige koopovereenkomst.

De juridische kant

Als we kijken naar de rechtspraak over het afbreken van onderhandelingen dan is de hoofdregel dat de onderhandelende partijen zogenaamde contractvrijheid hebben. De partijen mogen zelf bepalen of dat aanbod van de één wordt aanvaard of niet door de ander. Deze vrijheid luidt ook dat elke partij de onderhandelingen mag afbreken. Dit recht is niet onbegrensd en wordt ingeperkt door de begrippen redelijkheid en billijkheid. Deze begrippen houden in dat zij van grote invloed zijn op de wijze hoe de partijen volgens algemeen sociaal aanvaardbare normen met elkaar om moeten gaan. Als de onderhandelingen worden afgebroken en dit tot een juridische procedure leidt, gaat een rechter kijken of de aanvaardbaarheid gevolgen heeft gehad op de afgebroken onderhandeling. Daarnaast kijkt een rechter of er sprake is van bijzondere omstandigheden en de kennis die beide partijen hebben over de onderneming.

Schadevergoeding na afbreken onderhandelingen bij een bedrijfsovername

Ook kan het zijn dat de afbrekende partij een schadevergoeding moet betalen of dat er verplicht wordt om de onderhandelingen voort te zetten. Dit is één van de grootste risico’s die ondernemingen lopen bij dit soort kwesties. Als er een schadevergoeding moet worden betaald, kan dit gaan betrekken tot de gemaakte kosten en de gederfde winst. De gemaakte kosten kunnen bijvoorbeeld de kosten voor een adviseur, jurist of advocaat bedragen. Ook kan de gederfde winst een rol spelen bij een schadevergoeding. De derving moet bewezen worden, en dat blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. Er moet bij derving een causaal verband zijn tussen het afbreken van de onderhandelingen van de bedrijfsovername en de derving van de winst en in zijn algemeen is dat moeilijker om vast te stellen dan sommige mensen denken.

Contractvrijheid blijft van groot belang

Door de contractvrijheid kan én mag je zelf bepalen of je de overeenkomst sluit of afbreekt met de desbetreffende partij. Om die vrijheid af te nemen is het van belang dat er tijdens een verkoop- of koopprocedure duidelijk moet worden gecommuniceerd, dus niet alleen in een verklaring, maar ook in het contract en in de e-mails. Zorg er dus voor dat er duidelijke voorbehouden vastliggen, dat er pas een deal tot stand kan komen als alle besproken onderwerpen en ideeën wederzijds akkoord zijn bevonden. Daarnaast is het ook belangrijk dat er duidelijk wordt omschreven welke vervolgstappen er moeten worden ondernomen om tot een akkoord te komen. Daarmee schep je de juiste verwachtingen naar elkaar toe en daardoor voorkom je juridische problemen.

Take 5 zoekt de beste overnamekandidaat

Wil jij jouw bedrijf verkopen? Wij begeleiden jou stap voor stap en gaan actief op zoek naar dé beste overnamekandidaat. Dit doen we met maar één doel: het maximale uit het verkooptrajecten halen, voor jou!

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?

De waarde van vaste activa: meer dan cijfers alleen

In de wereld van bedrijfsovernames draait alles om de koopprijs van een onderneming. De uiteindelijke prijs die wordt betaald voor een bedrijf, wordt doorgaans gebaseerd op een zorgvuldige waardebepaling van een bedrijf. Er bestaan verschillende methoden om een bedrijf te waarderen. Deze methoden kunnen variëren per branche en zijn afhankelijk van de specifieke situatie. Echter, één aspect van de waarde die vaak onderbelicht blijft, is de waarde van de vaste activa.

Het verschil tussen een bedrijfsovername en fusie

In het bedrijfsleven wordt groei vaak bereikt door strategische beslissingen, zoals fusies en overnames. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, vertegenwoordigen ze verschillende methoden. Inzicht in de verschillen tussen een fusie en een overname is cruciaal voor bedrijven die door deze strategische beslissingen navigeren.