De onderhandelingen afbreken tijdens een bedrijfsovername-proces

Henk de Jong

Henk de Jong

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

Delen:

Stel je voor: je bent eigenaar van een bedrijf en wilt het bedrijf verkopen en gaat daarom in gesprek met potentiële kopers. Dit gesprek gaat niet de goede kant op en je besluit om je bedrijf niet te verkopen aan deze koper. Hierdoor worden de onderhandelingen van de bedrijfsovername afgebroken.

Deze situatie komt regelmatig voor, maar hier mag echter niet te makkelijk over worden gedacht. Beide partijen investeren tijd, geld en moeite in dit traject en de bijbehorende onderhandelingen, en ze stellen zich ook nog eens kwetsbaar op door persoonlijke en bedrijfsgevoelige informatie met jou te delen. Hierdoor is het afbreken van onderhandelingen wellicht toch niet zo makkelijk als gedacht.

Gevolgen van het afbreken van de onderhandelingen tijdens een bedrijfsovername

Het afbreken van de onderhandelingen kan in het ergste geval leiden tot een bestraffing of boete, echter is dit niet vaak het geval. Tot het moment dat er geen definitieve koopovereenkomst tot stand komt of is getekend, bevinden beide partijen zich in een “grijs gebied”. Dit wordt ook wel de pre-contractuele fase genoemd. De gemaakte afspraken zijn tot dat moment vastgelegd per e-mail in een intentieverklaring of een voorlopige koopovereenkomst.

De juridische kant

Als we kijken naar de rechtspraak over het afbreken van onderhandelingen dan is de hoofdregel dat de onderhandelende partijen zogenaamde contractvrijheid hebben. De partijen mogen zelf bepalen of dat aanbod van de één wordt aanvaard of niet door de ander. Deze vrijheid luidt ook dat elke partij de onderhandelingen mag afbreken. Dit recht is niet onbegrensd en wordt ingeperkt door de begrippen redelijkheid en billijkheid. Deze begrippen houden in dat zij van grote invloed zijn op de wijze hoe de partijen volgens algemeen sociaal aanvaardbare normen met elkaar om moeten gaan. Als de onderhandelingen worden afgebroken en dit tot een juridische procedure leidt, gaat een rechter kijken of de aanvaardbaarheid gevolgen heeft gehad op de afgebroken onderhandeling. Daarnaast kijkt een rechter of er sprake is van bijzondere omstandigheden en de kennis die beide partijen hebben over de onderneming.

Schadevergoeding na afbreken onderhandelingen bij een bedrijfsovername

Ook kan het zijn dat de afbrekende partij een schadevergoeding moet betalen of dat er verplicht wordt om de onderhandelingen voort te zetten. Dit is één van de grootste risico’s die ondernemingen lopen bij dit soort kwesties. Als er een schadevergoeding moet worden betaald, kan dit gaan betrekken tot de gemaakte kosten en de gederfde winst. De gemaakte kosten kunnen bijvoorbeeld de kosten voor een adviseur, jurist of advocaat bedragen. Ook kan de gederfde winst een rol spelen bij een schadevergoeding. De derving moet bewezen worden, en dat blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. Er moet bij derving een causaal verband zijn tussen het afbreken van de onderhandelingen van de bedrijfsovername en de derving van de winst en in zijn algemeen is dat moeilijker om vast te stellen dan sommige mensen denken.

Contractvrijheid blijft van groot belang

Door de contractvrijheid kan én mag je zelf bepalen of je de overeenkomst sluit of afbreekt met de desbetreffende partij. Om die vrijheid af te nemen is het van belang dat er tijdens een verkoop- of koopprocedure duidelijk moet worden gecommuniceerd, dus niet alleen in een verklaring, maar ook in het contract en in de e-mails. Zorg er dus voor dat er duidelijke voorbehouden vastliggen, dat er pas een deal tot stand kan komen als alle besproken onderwerpen en ideeën wederzijds akkoord zijn bevonden. Daarnaast is het ook belangrijk dat er duidelijk wordt omschreven welke vervolgstappen er moeten worden ondernomen om tot een akkoord te komen. Daarmee schep je de juiste verwachtingen naar elkaar toe en daardoor voorkom je juridische problemen.

Take 5 zoekt de beste overnamekandidaat

Wil jij jouw bedrijf verkopen? Wij begeleiden jou stap voor stap en gaan actief op zoek naar dé beste overnamekandidaat. Dit doen we met maar één doel: het maximale uit het verkooptrajecten halen, voor jou!

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Take 5 in de top 10 van Dealsuite

Met gepaste trots mogen we aankondigen dat Take 5 in de top 10 van de Benelux League Table van Dealsuite staat waarbij Take 5 maar liefst 3 mandaten mocht vertegenwoordigen.

Voorkom verrassingen bij het verkopen van je eenmanszaak of VOF

In tegenstelling tot bij de verkoop van een BV, heeft de verkoop van een eenmanszaak of VOF direct invloed op de belastingheffing die je zult moeten betalen. Je dient namelijk vrijwel direct belasting te betalen over de verkoopprijs minus boekwaarde van de onderneming. Welke mogelijkheden heb je om belastingheffing te beperken of te voorkomen? Lees het in dit blog.

Een boekenonderzoek praktisch vormgeven

Vaak is de laatste stap van een overnameproces een zogenaamd boekenonderzoek – ook wel due diligence genoemd. Tijdens dit proces heeft de aankopende partij de gelegenheid diverse zaken te onderzoeken over de onderneming die zij aankopen. Veel ondernemers zien op tegen een dergelijk onderzoek, terwijl dit vaak eenvoudig praktisch vorm te geven is. Hoe, dat lees je in dit artikel.