De onderhandelingen afbreken bij een bedrijfsovername

Stel je voor de bedrijfseigenaar wilt het bedrijf verkopen en gaat in gesprek met een potentiële koper. Dit gesprek gaat niet de goede kant op en je besluit om je bedrijf niet te verkopen aan deze koper. Hierdoor wordt de onderhandeling afgebroken. Deze situatie komt wel eens vaker voor. Hier mag niet onbesuisd over worden gedacht, deze partijen investeren tijd, geld en moeite in dit traject, en ze stellen zich ook nog eens kwetsbaar op door persoonlijke informatie met jou te delen. Hierdoor is het afbreken van de onderhandeling een situatie die niet makkelijk wordt geacht.

Het afbreken van de onderhandelingen kan in het ergste geval leiden tot een straf. Gelukkig is dit niet vaak het geval. Tot het moment dat er geen definitieve koopovereenkomst tot stand komt of is getekend, bevinden beide partijen zich in een “grijs gebied”. Dit wordt ook wel de precontractuele fase genoemd. De gemaakte afspraken zijn tot dat moment vastgelegd per e-mail of per intentieverklaring.

De kennismaking tussen verkoper en klant

Vanaf het eerste contact tussen de verkoper en de koper wordt er direct informatie uitgewisseld. Naar aanleiding van deze informatie wordt er onderzocht of een overeenkomst tussen deze twee partijen interessant is. Als het interessant klinkt voor beide partijen kun je gaan kijken of het ook haalbaar is om tot een deal te komen. Als de interesses en de informatie zijn uitgewisseld kan er worden gekeken naar de patronen die de onderneming weergeeft. Als één van de partijen de onderhandeling afbreekt kan dit leiden tot een juridisch probleem.

Juridische zaken

Als we het over de rechtspraak gaan hebben dan is binnen de rechtspraak de hoofdregel dat de onderhandelende partijen contractvrijheid hebben. De partijen mogen zelf bepalen of dat aanbod van de één wordt aanvaard of niet door de ander. Deze vrijheid luidt ook dat elke partij de onderhandelingen mag afbreken. Dit recht is niet onbegrensd en wordt ingeperkt door de begrippen redelijkheid en billijkheid. Deze begrippen houden in dat zij van grote invloed zijn op de wijze hoe de partijen volgens algemeen sociaal aanvaardbare normen met elkaar om moeten gaan. Als de onderhandelingen worden afgebroken gaat de rechter kijken of de aanvaardbaarheid gevolgen heeft gehad op de afgebroken onderhandeling. Daarnaast kijkt de rechter of er sprake is van omstandigheden en de kennis die beide partijen hebben over de onderneming.

Schadevergoeding na afbreken onderhandeling

Ook kan het zijn dat de afbrekende partij tijdens de onderhandelingen een schadevergoeding moet betalen of dat er verplicht wordt om de onderhandelingen voort te zetten. Dit is één van de grootste risico’s die ondernemingen lopen bij dit soort onderhandelingen. Als er een schadevergoeding moet worden betaald, kan dit gaan betrekken tot de gemaakte kosten en de gederfde winst. De gemaakte kosten kunnen bijvoorbeeld de kosten voor een adviseur bedragen. Ook kan de gederfde winst een rol spelen bij een schadevergoeding. De derving moet bewezen worden, er dat is niet zomaar te bewijzen. Er moet bij derving een causaal verband zijn tussen het afbreken van de onderhandelingen en de derving van de winst en in zijn algemeen is dat moeilijker om vast te stellen dan sommige mensen denken.

Contractvrijheid van groot belang.

Door de contractvrijheid kan en mag je zelf bepalen of je de overeenkomst sluit of afbreekt met de desbetreffende partij. Om die vrijheid af te nemen is het van belang dat er tijdens een verkoop- of koopprocedure duidelijk moet worden gecommuniceerd, dus niet alleen in een verklaring, maar ook in het contract en in de e-mails. Zorg er dus voor dat er duidelijke voorbehouden vastliggen, dat er pas een deal tot stand kan komen als alle besproken onderwerpen en ideeën wederzijds akkoord zijn bevonden. En is het belangrijk dat er duidelijk wordt omschreven welke vervolgstappen er moeten worden ondernomen om tot een akkoord te komen. Daar schept de juiste verwachtingen naar elkaar toe en daardoor voorkom je rechtelijke problemen.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak