Belastingzaken bij het verkopen van een bedrijf

Bij de verkoop van een bedrijf zijn de belastingzaken van groot belang. Deze belastingzaken wordt door de overheid ook wel fiscaal afrekenen genoemd.Vooral bij bedrijfsovernames en overnamefinancieringen is het belangrijk om vooraf al rekening te houden met een eventuele belastingverplichting. Dit is belangrijk, omdat de hoogte van de te betalen belasting dan inclusief moet zijn. Hierbij zijn verschillende scenario’s mogelijk.

Scenario 1

Bij dit scenario is er sprake van de volgende situatie: Je verkoopt een bedrijf met rechtspersoonlijkheid, daarnaast heb je nog een persoonlijke holding of een gelijkaardige constructie. Ook speelt de verkoopopbrengst mee bij de verkoop en dit blijft achter in je persoonlijke holding of een gelijkaardige constructie.

Wanneer je een onderneming met rechtspersoonlijkheid verkoopt en de opbrengst daarvan in je persoonlijk holding laat staan of soortgelijk, valt de verkooptransactie van je werkmaatschappij onder de deelnemingsvrijstelling. Dit betekent dat je over deze transactie geen belasting betaald. Pas wanneer je de opbrengst uit je persoonlijke holding onttrekt naar privé, betaal je hierover belasting. Deze belasting heet dividendbelasting.

Scenario 2

Bij dit scenario is er sprake van de volgende situatie: Je verkoopt een bedrijf als natuurlijk persoon met rechtspersoonlijkheid. Daarnaast verkoop je de onderneming vanuit je persoonlijke holding of een gelijkaardige constructie.

Wanneer je een onderneming verkoopt en de opbrengst daarvan in je persoonlijk holding laat, valt de verkooptransactie van je werkmaatschappij onder de deelnemingsvrijstelling. Wanneer je ook je persoonlijke holding of gelijkaardig verkoopt, ontvang je zowel de opbrengst van de verkoop van je werkmaatschappij als persoonlijke holding als privépersoon. Je moet dan belasting betalen over de totale opbrengst. Deze belasting heet dividendbelasting. Wanneer dit tot de mogelijkheden behoort, is het dus belastingtechnisch aantrekkelijker om alleen je werkmaatschappij te verkopen.

Scenario 3

Bij dit scenario is er sprake van de volgende situatie: Je verkoopt een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, maatschap of VOF.

Wanneer je een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid verkoopt, betaal je over de verkoopopbrengst altijd direct inkomstenbelasting als privépersoon.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak