2020 was voor veel ondernemers een lastig jaar en juist anderen hadden de wind flink in de zeilen. Toch zullen veel bedrijven ‘geraakt’ zijn door de Covid pandemie waardoor de cijfers afwijken van voorgaande jaren of de verwachte trend naar de toekomst. Dan komt automatisch de vraag boven; ga ik dan nu ook veel minder voor mijn onderneming krijgen als ik nu verkoop. Uiteraard is het afhankelijk van de sector waar je actief in bent, maar in het algemeen kun je je wapenen tegen discussies over de waarde en de negatieve impact daarop door Corona. 

Cruciaal is: kan je aantonen dat de onderneming in Q3 en Q4 2020 weer op oude niveau van 2019 zit?

Wij zien dat heel veel bedrijven een fikse impact kenden door de eerste lock down als gevolg van de impact op de vraag, (wereld)handel en logistiek (productie en aanvoer). De steun maatregelen hebben er echter voor gezorgd dat veel ondernemingen daardoor niet in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen. 

Tevens zien wij dat veel ondernemingen herstel laten zien in Q3 en Q4 van 2020 en weer op het oude niveau van 2019 zitten. Dit geeft voldoende argumenten om je geplande verkoop door te zetten !

Hoe doe je dat ?

Door je waardering te laten baseren op de EBCITDA. Dus de gebruikelijk EBITDA maar waarbij het C(orona)-jaar buiten beschouwing wordt gelaten. Als jouw markt namelijk structureel niet geraakt is door de Corona maar enkel een fikse dip heeft gekend in 2020, dan zijn er voldoende argumenten om de waarde vast te houden die je voor de Corona in gedachte had. Immers de verdiencapaciteit naar de toekomst is NIET aangetast voor de koper. 

Dus op de vraag; moet ik nu wel verkopen, kan nog steeds geantwoord worden JA ! Met een degelijke analyse van de positie van jouw bedrijf kunnen we snel vaststellen of die geplande verkoop gewoon doorgezet kan worden, zonder dat je fikse impact zal zien op de prijs die je voor je bedrijf kan krijgen.

Bovendien zijn er andere argumenten om je voornemen tot verkoop juist nu door te zetten:
  1. Er is veel kapitaal in de markt die mooie overname targets zoeken (vraag + geld).
  2. De resultaten van 2020 verdwijnen niet, dus als je over 1 of 2 jaar dit traject gaat starten dan weegt 2020 ook mee in de waarde discussie.
  3. Verkoop van je eigen bedrijf betekent emotie dus als het moment voor jou goed voelt dan moet je dit niet laten varen door deze externe impact waar niemand invloed op heeft.

Laat je goed begeleiden zodat je de juiste waarde uit je onderneming kan halen en het juiste moment kiest voor een verkoop. Take 5 heeft ervaren professionals die je daarin kunnen begeleiden.

Take 5 is gecertificeerd lid van de BOBB. 

 

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.